خانه / محاسبه وزن آلومینیوم

محاسبه وزن آلومینیوم

برای محاسبه، مقادیر هر یک از باکس ها را به صورت دقیق به صورت زیر وارد نمایید:

  • متریال: در این بخش می توانید آلیاژ های مختلف آلومینیوم را تعیین نموده و بر این اساس مقادیر با توجه به وزن اسمی محاسبه می گردد. سایر متریال های فلزی مثل مس، تیتانیوم، استیل، برنج و … برای سهولت و بهر برداری مناسب در این بخش قابل محاسبه می باشد.
  • مقاطع: در این بخش نیز با باز نمودن منوی کرکره ای می توانید نوع محصول آلومینیومی که شامل ورق و انواع مقاطع اکسترودی استاندارد را انتخاب نمایید.
  • تعداد: در این بخش تعداد هر یک را مشخص می کنید.
  • مقادیر ابعادی: با توجه به نوع محصول و ابعادی که مورد نیاز محاسبه می باشد و در تصویر مشخص است مقادیر را مشخص نمایید.
  • محاسبه: بعد از تکمیل تمامی مقادیر محاسبه ماشین حساب را انتخاب کنید و برای محاسبه مجدد می توانید پاک نمودن مقادیر را انتخاب نمایید.
  • وزن: وزن محاسبه شده به صورت کیلوگرم و پوند در اختیار شما قرار خوهد گرفت.

کانال تلگرام